534 065 811 | 516 669 968 hello@the-local.pl

Rekomendacje

Co mówią o nas nasi uczniowie?

Mamy za sobą wiele lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego kursantów w każdym wieku – od uczniów szkoły podstawowej, poprzez młodzież i dorosłych, aż po seniorów. 

W każdą lekcję wkładamy naszą pasję i serce, by zaszczepić w uczniach szczerą sympatię do języka angielskiego. 

Dzielimy się naszą wiedzą, żywym językiem i kulturą, którą przywieźliśmy w naszych sercach. Nasi uczniowie podzielili się z nami swoją opinią, którą z dumą możemy się pochwalić:

szkola angielskiego wejherowo

I have been a student of Mr Dean for a few years now and I have learnt a lot of new things. His lessons are always very entertaining and interesting. The conversations I have had during our lessons are enjoyable and informative.

Już od kilku lat jestem uczennicą Pana Deana i nauczyłam się wiele nowych rzeczy. Jego zajęcia są zawsze bardzo interesujące i zabawne. Konwersacje podczas zajęć są przyjemne i pouczające.

Joanna

13 l., Wejherowo

I really love lessons with Dean, because he’s really funny and I never get bored.

Uwielbiam lekcje z Deanem, bo jest bardzo zabawny i nigdy się nie nudzę.

Oskar

11 l., Gdańsk

We have known each other for over two years. At the beginning, I needed an English speaker for standard conversations, but after a few lessons I realised he became my English speaking friend. I strongly recommend him and wish you to become his friend as well. (Profil LinkedIn)

Znamy się od dwóch lat. Na początku potrzebowałem native speakera, żeby ćwiczyć konwersacje, ale po kilku lekcjach zdałem sobie sprawę, że stał się moim anglojęzycznym przyjacielem. Szczerze Go polecam i życzę Ci, aby stał się również Twoim przyjacielem (O Tomie).

Dawid Duda

Advertisement Specialist

Having worked with Tom for nearly two years, I am happy to see he is continually expanding and using his skills to help people achieve their English language goals. Tom is your man. (Profil LinkedIn)

Pracowałem z Tomem przez blisko dwa lata i jestem bardzo szczęśliwy widząc, że stale rozwija i wykorzystuje swoje umiejętności, by pomagać innym osiągać ich cele językowe. Tom to swój człowiek.

Marcel Walkusz

Localisation Tester at Rockstar Games

Polecam z całego serca Deana. Jako jedyny nauczyciel ze wszystkich, których mieliśmy potrafi przekazać wiedzę  w taki sposób, że potrafi zainteresować i dzieci i dorosłych. Wkłada dużo pracy, co przekłada się na naukę. 🙃🙂

Martyna

Bolszewo

Tom has helped me to reach a higher level of my English.
I can always count on his help, even if I need some unplanned support.
Tom perceives language as a personal ability to communicate and doesn’t enforce some particular approach to speech, which is something I appreciate. (Profil LinkedIn)

Tom pomógł mi osiągnąć wyższy poziom w języku angielskim. Zawsze mogę liczyć na Jego pomoc, nawet, jeśli potrzebuję niezaplanowanego wsparcia. Tom postrzega język jako indywidualną zdolność komunikacji i nie narzuca jakiegoś szczególnego podejścia do mowy, co doceniam.

Klaudiusz Wojtkowiak

Senior Software Developer

Zapisz się na kurs

Gwarantujemy solidną dawkę wiedzy, dużo dobrej zabawy, umiejętność swobodnego mówienia w języku angielskim, a być może również nowych przyjaciół na całe życie.

Zapisz